Program do tworzenia e-Sprawozdania finansowego – Comarch e-Sprawozdania


Comarch e-Sprawozdania zalety i możliwości:

  • zgodna ze wszystkimi wymogami Ministerstwa Finansów. Oprogramowanie Comarch jest zawsze zgodne z przepisami – czuwa nad tym zespół wykwalifikowanych ekspertów
  • dostęp w chmurze: możesz korzystać zarówno ze stacjonarnej, instalowanej na komputerze wersji programu, jak i z chmurowej – w modelu abonamentowym, przy pomocy dowolnego komputera lub urządzenia mobilnego
  • pełna kompatybilność z innym orogramowaniem: aplikacja działa niezależnie, a dane wprowadzasz do niej ręcznie.
  • poprawność sprawozdania: aplikacja zawiera dedykowany walidator, który sprawdzi poprawność wygenerowanego sprawozdania i natychmiast poinformuje Cię o ewentualnych błędach.
Nie musisz posiadać systemu Comarch ERP, by korzystać z programu.
Pełna kompatybilność: aplikacja działa niezależnie, a dane wprowadzasz do niej ręcznie.Renoma producenta: wieloletnie doświadczenie w budowie systemów dla ERP/FK, Bardzo dobra znajomość przepisów podatkowych i szybka aktualizacja naszych systemówRozbudowana sieć autoryzowanych Partnerów Comarch w całej Polsce, którzy lokalnie mogą zainstalować, skonfigurować aplikację i przeszkolić z jej obsługi.Otwarta architektura. Domyślnie aplikacja integruje się ze wszystkimi systemami z rodziny Comarch ERP, ale możliwe jest także jej podłączenie do dowolnej bazy danych oraz źródła informacji

Elementy sprawozdania finansowego

W aplikacji Comarch e-Sprawozdania możesz tworzyć i edytować poniższe elementy;

wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
bilans (oddzielnie aktywa i pasywa);
rachunek zysków i strat (w wariancie porównawczym lub kalkulacyjnym);
zestawienie zmian w kapitale własnym;rachunek przepływów pieniężnych;
kalkulacja podatku dochodowego;pozostałe noty i objaśnienia.

Comments are closed