Comarch e-Sklep – Nowości i zmiany w wersji 2019

3 grudnia została udostępniona nowa wersja 2019 e-Sklepu firmy Comarch. Poniżej informacje dotyczące zmian, czy nowości.

1 Nowości

1.1 Kopiowanie zamówień

W wielu branżach klienci dokonują cyklicznie bardzo zbliżonych zamówień, nieraz identycznych. Przykładowo Pan Jan co kilka miesięcy w swoim ulubionym sklepie kupuje zestaw ulubionych kosmetyków. W wersji 2019 wprowadzono funkcję pozwalającą na kopiowanie dotychczasowych zamówień.

Klient w swoim profilu może na złożonym wcześniej zamówieniu wybrać opcję Kopiuj do koszyka, która przenosi towary z wybranego zamówienia wprost do aktualnego koszyka. Dzięki temu można łatwiej w e-Sklepie zrealizować cykliczne zamówienia.

1.2 Przypomnienie o niedokończonej płatności online

W wersji 2019 dodano funkcję, która pozwala na wysyłanie przypomnienia do klientów, którzy podczas zakupów wybrali opcję płatności online i nie dokończyli procesu płatności.

W konfiguracji dostępnej w obszarze Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Zamówienia/ Przypomnienie o dokończeniu płatności online, dodano możliwość zdefiniowania czasu, po którym klient otrzyma maila z przypomnieniem.WskazówkaDla wartości 0 przypomnienie nie zostanie wysłane.

W treściach wiadomości e-mail dodano nowy rodzaj wiadomości o nazwie Przypomnienie o dokończeniu płatności online.

W panelu administracyjnym w obszarze Pozycjonowanie/ Linki w sklepie dodano możliwość zdefiniowania krótszych linków dla stron kategorii produktów w e-Sklepie.PrzykladStary link
http://domena/produkty/agd/lodowki,2,2
można zmienić na nowy, krótszy
http://domena/lodowki,2,2

1.4 Towar archiwalny

Wprowadzono opcję towaru archiwalnego dla towarów, które są nieaktywne w e-Sklepie. Klient, który posiada link do towaru będzie mógł do niego przejść, a na jego szczegółach będzie umieszczona informacja, że jest to oferta archiwalna. Towar tego typu nie jest widoczny nigdzie w e-Sklepie, można do niego przejść, tylko znając jego link.

Dzięki takiej opcji, towar zwróci kod 200 zamiast 404, co pozytywnie wpłynie na pozycjonowanie całego e-Sklepu.

1.5 Integracja z nowym API Allegro

1.5.1 Zmiana dodawania konta Allegro

W związku ze zmianami wprowadzanymi przez serwis Allegro, kontynuujemy dostosowanie integracji Comarch e-Sklep do kolejnych wymagań.

W wersji 2019 wprowadzono logowanie do nowego API REST Allegro. Nowe API daje na początek możliwość pobierania warunków sprzedaży wprost z konta Allegro, bez kopiowania ich kodów. Dzięki czemu podczas przygotowania aukcji, takie pola jak warunki reklamacji, gwarancji i zwrotów można wybrać z list rozwijanych.

W dalszej perspektywie, nowe API daje możliwość dostosowania integracji do kolejnych wymagań serwisu.

1.5.2 Cennik dla Allegro (tylko w wersji Enterprise i B2B)

W konfiguracji Allegro w panelu administracyjnym dodano możliwość zdefiniowania cennika, który będzie wykorzystywany podczas tworzenia aukcji Allegro. Dzięki temu administrator może w systemie ERP zdefiniować odrębny cennik, który będzie zawierał ceny dla aukcji inne niż ceny wykorzystywane w e-Sklepie.

1.6 Import koszyka z pliku (tylko dla wersji B2B)

Działanie w modelu B2B sprawia, że rośnie wielkość składanych zamówień. W związku z tym w wersji 2019 wprowadzono import koszyka z pliku CSV, który pozwala na szybkie złożenie zamówienia, liczącego nawet kilka tysięcy pozycji.

Mechanizm pozwala na stworzenie zamówienia z odpowiednio przygotowanego pliku CSV, w którym klient podaje kod towaru, jego ilość, jednostkę miary i atrybuty, jeżeli te są wymagane.WskazówkaJednorazowo można zaimportować do 10 000 pozycji.

1.7 Zarządzanie domenami sklepu w panelu administracyjnym

W panelu administracyjnym e-Sklepu dodano możliwość samodzielnego dodawania nowych domen i usuwania już istniejących.

Administrator po przejściu do obszaru Mój profil/ Moje sklepy i wybraniu z listy sklepu, w jego ustawieniach znajdzie listę posiadanych domen, opcję dodawania kolejnych oraz historię operacji na domenach.

1.8 Dostosowanie szablonów do rozdzielczości 4K

Wszystkie darmowe szablony udostępniane przez Comarch zostały dostosowane do wyświetlania w rozdzielczości 4K.

1.9 Informacje o błędach w synchronizacji na stronie głównej panelu administracyjnego

Na stronie głównej w panelu administracyjnym dodano nowy kafelek z informacjami o błędach w synchronizacji z systemem ERP. Kafelek pojawia się tylko w przypadku pojawienia się błędów. Po kliknięciu przenosi do dziennika zdarzeń, gdzie można znaleźć więcej informacji.

1.10 Usuwanie przekierowań 301

Na liście przekierowań HTTP 301 dodano możliwość usuwania zbędnych przekierowań. Możliwe jest również seryjne usuwanie zaznaczonych przekierowań.

1.11 Paginacja dla elementów zamówienia w szablonie Agat

W szablonie Agat na stronie zamówienia dodano paginację dla elementów zamówienia, dzięki czemu można łatwiej przeglądać większe zamówienia.

2 Zmiany

2.1 Przekierowanie 301 dla stron korzystających z SSL

Zmieniono działanie mechanizmy przekierowań dla sklepów wykorzystujących certyfikat SSL. Obecnie przekierowanie takie kieruje bezpośrednio na stronę z protokołem https. Działanie takie sprzyja lepszemu pozycjonowaniu.

2.2 Nowa struktura atrybutów

Wprowadzono nową strukturę dla atrybutów przekazywanych z systemu ERP. W związku z tą zmianą, wspierane są tylko systemy ERP przekazujące atrybuty według nowego wzorca. Sprawdź listę wspieranych systemów na dole strony.

2.3 Integracja z Google Analytics

W Comarch e-Sklep od wersji 2019 został rozszerzony zakres integracji e-commerce przez Google Analytics. Wprowadzono zdarzenia, które pozwolą na dokładniejszą analizę zachowań użytkowników. W wersji 2019 będzie możliwe śledzenie:

1. Dodania do koszyka – od teraz będzie można sprawdzić, które towary są najczęściej dodawane do koszyków przez użytkowników.

2. Logowanie – będzie możliwe sprawdzenie liczby logowań użytkowników do Comarch e-Sklep.

3. Rejestracja – będzie możliwe sprawdzenie liczby rejestracji użytkowników w Comarch e-Sklep.

4. Wybór płatności – jaki rodzaj płatności użytkownicy wybierają.

Dodatkowo, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez Google, w konfiguracji dostępne są dwa oddzielne pola na skrypty, które mają być dodane w sekcji HEAD i BODY na stronie sklepu.

2.4 Integracja z dotpay

Dostosowano integrację z serwisem płatności dotpay do zmian wprowadzonych po stronie serwisu. Sklep wylicza wymaganą sumę kontrolną CHK.

2.5 Integracja z PayLane

Zmieniono nazewnictwo pól w konfiguracji płatności dostosowując je do nazw po stronie serwisu.

Zaktualizowano również logo serwisu.

2.6 Zmiana działania menu pionowego w szablonie Bursztyn

Usprawniono działanie menu pionowego w szablonie Bursztyn. Zmieniono mechanizm otwierania i ukrywania menu.

2.7 Zaproszenie do subskrypcji w języku subskrypcji

Zmieniono mechanizm wysyłania maili z zaproszeniem do zapisu do newslettera. Obecnie maile takie są wysyłane w języku wybranym dla subskrybenta.

2.8 Wersja mobilna e-Sklepu

Darmowe szablony Comarch tworzone są w technologi RWD, co sprawia, że są one wyświetlane poprawnie zarówno na urządzeniach typu desktop, jak i na urządzeniach mobilnych. W takim przypadku aktywacja dodatkowej wersji mobilnej, bez modyfikacji plików szablonu, może powodować błędy w wyświetlaniu sklepu na urządzeniu mobilnym.

W panelu administracyjnym zmieniono nazwę dla tej opcji na Dedykowany szablon dla wersji mobilnej. Dodatkowo zablokowano możliwość aktywacji tej funkcji, jeżeli w e-Sklepie nie ma wymaganego szablonu.

Podczas aktualizacji e-Sklepu, w przypadku, gdy w sklepie nie utworzono specjalnego szablonu dla wersji mobilnej, następuje deaktywacja wersji mobilnej.

2.9 Częstotliwość zmian w mapie strony XML

Zmieniono sposób generowania tagu odpowiedzialnego za częstotliwość zmian, w przypadku wybrania pustej wartości. Dla takiej opcji, tag nie jest zwracany w pliku z mapą strony XML.

2.10 Historia kopii bazy e-Sklepu

Wprowadzono zmiany na liście prezentującej historię wykonanych kopii. Dane sortowane są od najnowszych. Zmieniono także układ kolumn oraz statusy wyświetlane w kolumnie przedstawiającej stan realizacji.

2.11 Wysyłanie formularzy z e-Sklepu

Zmieniono mechanizm wysyłki formularzy takich jak:

  • formularz kontaktowy,
  • formularz „Zapytaj o cenę”,
  • formularz „Poleć towar”.

Od wersji 2019 we wszystkich darmowych szablonach Comarch, wysyłka odbywa się z użyciem JavaScript. Zmiana ta spowoduje uodpornienie takich formularzy na boty spamujące.

2.12 Wystawianie aukcji Allegro

Zmieniono mechanizm wystawiania aukcji w serwisie Allegro. Na formularzu przygotowania aukcji zmieniono mechanizm, który wiąże szablony z wybraną kategorią.

2.13 Widoczność rabatów w profilu klienta uzależniona od ustawień rabatów

Uzależniono widoczność rabatów w profilu klienta od ustawień w panelu administracyjnym. Jeżeli liczenie określonych rabatów jest nieaktywne, to klient nie zobaczy ich w swoim profilu.

3 Poprawiono

3.1 Szablon Agat – wyświetlanie opisu

Poprawiono wyrównanie opisu wyświetlanego na szczegółach towaru. Opis wyrównano do lewej krawędzi.

3.2 Szablon Szafir – przewijanie menu na urządzeniu mobilnym

Naprawiono przewijanie menu kategorii na urządzeniach mobilnych.

3.3 Import przekierowań 301 z pliku XML

Poprawiono mechanizm importu przekierowań 301 z pliku XML, który wcześniej został wyeksportowany z tej samej listy.

3.4 Plik XML dla Ceneo dla użytkowników Kup Teraz

Zmieniono warunek wyświetlania atrybutu basket w pliku generowanym dla Ceneo. Zgodnie z wymaganiami serwisu, atrybut przyjmuje wartość basket=1 lub basket=0, jeżeli z systemu ERP zostanie przesłany dla towaru atrybut c:basket o określonej wartości.

Mechanizm został zmieniony, ponieważ serwis Ceneo traktuje towary bez określonego atrybutu, jak te z basket=1.

3.5 Tytuł przelewu dla płatności iMoje

W tytule przelewu dla płatności iMoje (ING) usunięto znak dwukropka.

3.6 Konfiguracja wyświetlania kodu towaru a szablony Comarch

Poprawiono mechanizm wyświetlania kodu towaru, który odnosi się do konfiguracji prezentacji kodu towaru w panelu administracyjnym sklepu.

3.7 Przekazywanie sposobu płatności

Poprawiono przekazywanie wybranego sposobu płatności na synchronizacji z systemem ERP. Poprawiono zwłaszcza przekazywanie formy o typie pobranie.

Comments are closed